VYVÍJAME
VÝKONNÉ SYSTÉMY
PRE ČERPACIE STANICE 

Xstation

XDIRECT

Changelog

­

Verzia 296.8

Pridaný nový driver pre gema LCD počítadlo s názvom gemacnt

Doplnená možnosť tlače kópie zjednodušeného dokladu

• Úprava zjednodušeného daňového dokladu - spotrebná daň. Tlačí sa nastavením príznaku na tovare.

Pridaná možnosť vystavovať faktúry ako ďalší subjekt - zvýšený počet firiem na 3.

 Drive pre pumpy wayne nedetekoval nulový odber

 

Verzia 296.7

 Pri nastavení na 0 je možné autorizovať presné množstvo/cenu

 Doplnená možnosť tlače kópie zjednodušeného dokladu

 Do menu zákazník pribudla položka Poslať Správu, kde je možné zaslať SMS vybraným zákazníkom so zadaným textom. Možné vykonať len na centre.

• Zapracované logovanie do databázy pri požití kópie zjednodušeného dokladu.

 Opravený prehliadač transakcii. Pri definovaní filtra a následného súčtu položiek sa objavila chyba.

 Oprava pump drivera pre WAYNE DART - problém autorizácie množstvo/cena

 Oprava vyhodnotenia dismenu. Na win a debian bolo ignorované.

Upravené volanie greport - ak nebolo pripojenie na DB skončilo pádom.

 

Verzia 296.5            

 Doplnená nová tlačová zostava prístupná na tovarovej skupine, ktorá zobrazuje lokálny kód tovaru a globálne označenie čerpacej stanice.         

 Na skladový prevod bol doplnený dátum a čas. Ak je dátum a čas nastavený, pod týmto dátumom bude vytvorená výdajka a následne príjemka.

Bola doplnená nová funkčnosť upozornenia pri editovaní, alebo vytváraní nového tovaru. V prípade, že čerpacia stanica je súčasťou centra a je na nej vytváraný nový tovar lokálne, alebo príde k jeho editácii, je obsluha na túto skutočnosť upozornená upozorňovacím oknom.

 Dopracované spočítanie hodnoty receptúry vzhľadom na posledné nákupné ceny a množstva, ktoré sú súčasťou receptúry.

 Doplnená nová tlačová zostava Zostavy výdaja -> Zostava výdaja/Sklad, ktorá zobrazí položky výdajok zo zvoleného skladu za zvolené obdobie.

Pre verziu Win32 bol binar linkovaný na nové knižnice verzie 3.02

Boli upravené niektoré texty

gallery/q4u_logo2