VYVÍJAME
VÝKONNÉ SYSTÉMY
PRE ČERPACIE STANICE 

Xstation

XDIRECT

Changelog

­

Verzia 297.7

Pre terminál s možnosťou workprint (AXA) bolo dopracované získavanie tlačových informácii aj po ukončení transakcie. Problém sa prejavoval tak, že ak bola transakcia príliš rýchla (offline platba) niektorý doklad sa nevytlačil.

 

Verzia 297.6

 Upravená chyba pri zobrazení receptúr v prípade, že tovary existovali aj na iných skladoch.

 

Verzia 297.5

• Upravené nekorektné chovanie uplatnenia bonusu a následného reštartu xstation.

 

Verzia 297.4

Do náhľadu pred tlačou pribudla funkcia prechodu na konkrétne číslo strany.

 Bol prepracovaný design náhľadu tlače.

 Do info listu na hlavnej záložke bola doplnená informácia o čísle buildu v rámci Major verzie.

• Pri úhrade faktúry kartou sa započítavala suma uhradenej faktúry do hotovosti. Pri výbere hotovosti bola hotovosť navýšená o platby faktúr kartou. Uzávierka pokladne tak mohla zobraziť stav záporný hotovosti.

 

Verzia 297.3

 Pre driver gemcnt bola dopracovaná možnosť nastavenia výstupu. V configu drivera je možné použiť nastavenie:

RowsCount – hovorí o počte riadkov, ktoré budú zaslané na zariadenie

BlockSize – nastavuje sa veľkosť zasielaného bloku – počet znakov (číslo)

 Dopracovaná možnosť firemných zostáv. Ak sa pl zostava začína prefixom _firm_ bude sa používať táto modifikácia.

 Dopracovaná možnosť úhrady faktúry platobnou kartou. Na dialógu platby faktúry v hotovosti je možné si vybrať, akým spôsobom bude úhrada zaevidovaná do fiškálneho modulu.

 Verzia pre debian sa nereštartuje po vykonaní dennej uzávierky.

 Pre WIN inštaláciu bolo upravené chovanie locales, keď pri vlastnom decimálnom oddeľovači prichádzalo k assertion failed a program nebolo možné naštartovať.

 

Verzia 297.2

 Chyba pri neexistujúcej definícii terminálu – pri použití platby kartou aplikácia spadla.

Ignorovanie SIGPIPE – problém pri zostavách sa mohol vyskytnúť pád aplikácie.

 Upravené načítanie položiek z inventúrneho terminálu. Verzia win ignorovala načítanie po odoslaní zo zariadenia.

 

Verzia 297.1

 Upravená lokalizácia SK prostredia

 Doplnená lokalizácia pre CZ prostredie

 Pumpdriver wayne - doplnené vyhodnotenie odberu s cenou, ale nulovým množstvom tak, aby sa odber tváril, ako nulový.

 Uzávierka skladov – upravená tak, aby bola nákupná cena počítaná v rámci tovaru, času príjmu a výdaja.

Úprava lokalizácia CZ

Odstránená automatická oprava dátumov na príjemke.

Odstránená chyba tlače fiškálneho dokladu pre SK prostredie. Pri vypnutom EET sa vyhodnocoval dátum s hodnotou null.

Pre nové knižnice pre prostredie WIN bol upravený problém pri tlači a výbere tlače konkrétnych odstránená.

Upravený názov binárneho súboru xservis. Pri linux existue len 64 bit. Binar ma názov xservis.

Problém s formátovaním štatistického  prehľadu 64 bit. Verzie predaja tovaru podľa zákazníkov.

 

Verzia 297

Pridaná podpora EET pre CZ prostredie

Doplnená možnosť konfigurácie v cfg - sekcia [EET]

Pridaná obrazovka záznamov tržby s možnosťou opakovaného odoslania neodoslanej tržby.

Pre win binar nereagoval enter na filtry na zozname

gallery/q4u_logo2