VYVÍJAME
VÝKONNÉ SYSTÉMY
PRE ČERPACIE STANICE 

Xstation

XDIRECT

Changelog

­

Verzia 298.0

Po každej smenovej uzávierke sa naplnia tabuľky global totalizers a global totalizer items. Obsluhujú tri typy sad údajov podľa typu.

0 – stav skladov palív po smenovej uzávierke

1 – stav predaja palív za uzávierku rozdelené podľa typu predaja hotovosť, faktúra atď...

2 – stav predaja tovaru po skupinách rozdelené podľa typu predaja

Import stavu nádrží a dodávok do centra: Na centrum je možné dodať predbežne aj ukladané stavy nádží a dodávok.

Skrývanie prefixu kariet na dokladoch (tlačené z fiškálu + faktúry atď.)

Upravené chovanie formátovania názvov súborov na 64 bit verzii. V archíve faktúr sa po stlačení tlačidla faktúra objavila výnimka formátovania.

gallery/q4u_logo2