VYVÍJAME
VÝKONNÉ SYSTÉMY
PRE ČERPACIE STANICE 

Xstation

XDIRECT

Changelog

­Verzia 302.20

Do drivera axa bol pridaný test linky

Do driverov bola dopracovaná funkcionalita na vzdialený kill

Upravená správa o reštarte FM

 

Verzia 302.19

Bola pridaná nová zostava pre hotovostné výbery v menu: Pokladňa -> zostava hotovostných výberov.

Bolo upravené chovanie vkladov a výberov pri dennej uzávierke. Úprava zisťovania čísla dokladu pri úhrade faktúry.

Upravené zisťovanie čísla posledného dokladu pri fiškálnej tlači.

 

Verzia 302.18

Dopracovaná automatická aktualizácia xstation

Opravená chyba potvrdenia výdajky. Potvrdenie končilo pádom xstation.

 

Verzia 302.17

Upravené chovanie vzniku nulových transakcii + predĺžený timeout na vklady a výbery.

 

Verzia 302.16

Bola dopracovaná automatická smenová uzávierka.

 

Verzia 302.15

Bola dopracovaná funkčnosť zasielania zľavovej položky do ft5000.

V prípade, že existuje tovar s ID-82 je chápaný ako zľavová položka, ktorou je možné ponížiť celkový súčet fiškálneho dokladu.

 

Verzia 302.14

Rozšírenie fiškálneho rozhrania o zisťovanie busy stavu pre FT5000

 

Verzia 302.12

Bola upravená tlač kupónu - netlačilo sa číslo transakcie.

Pridaná podpora pre storno fiškálneho dokladu na práva.

 

Verzia 302.11

Bolo upravené chovanie detekcie zápisu vkladu a výberu tak, aby sa detekovalo pôvodné číslo dokladu a nové po zápise

 

Verzia 302.10

Bolo upravené chovanie detekcie zápisu vkladu a výberu tak, aby bola detekcia zápisu dokladu menej poruchová (neporovnáva sa počítane číslo dokladu so získaným)

 

Verzia 302.9

Do prehľadov bol dopracovaný výber hotovosti 4

Pre ft5000 sa posiela typ platidla podľa nastavenia v DB

Zoradenie výberu kariet pri editácii transakcie

Opravený súbor editcard.xrc riadok 83 mal nesprávny počet celých čísel

Získanie statusu po zaslaní vkladu, alebo výberu do ft5000 bolo úspešne, ale následne zistenie dokladu už nie. Bol predĺžený timeout aj na získanie dokladu z FT5000.

 

Verzia 302.7

Pridaný nový driver pre meranie LPG kdtec_deb

Úprava ft5000 - bowa - komunikácia a vyčítavanie dokladov

 

Verzia 302.6

Nový driver FT5000 - BOWA

Úprava diebold - zaokrúhľovanie

Opravené zobrazovanie farby pohonnej hmoty počas tankovania.

 

Verzia 302.5

Bolo obmedzené množstvo položiek v košíku. Konfiguruje sa v configu parametrom MaxBasketItems. Defaultná hodnota je 20.

Bola dopracovaná denná uzávierka aj pri použití ekasy tak, aby sa vykonali všetky doterajšie uzávierkové operácie, okrem samotnej uzávierky fiškálu.

Prehliadač pohybu hotovosti – chyba zobrazenia typu – na gride bol problém enum typu pohybu.

 

Verzia 302.4

Doplnenie vyhodnocovania stavu fiškálu diebold

Dopracovanie podpory storna výdaja cez prehliadač transakcii.

Upravené zaokrúhľovanie predaja zo stojanov pre diebold

V prípade nočného režimu sa stojan uvoľnuje cez predvoľbu a tlačítko uvoľnenie stojanu.

 

Verzia 302.3

Úprava fakturácie – pri nepotvrdení faktúry sa rollback označenia zliav

Úprava preberania referenčej ceny

 

Verzia 302.2

Diebold – niektoré stojany dávajú zaokrúhlené hodnoty, ktoré neprechádzali

cez diebold fiškál.

 

Verzia 302.1

Pri tlači fiškálneho dokladu sa vyskytovala chyba zaokrúhľovania pri niektorých sumách.

Diebold – dopracované vyhodnocovanie chybových stavov v procese tvorby dokladu.

 

Verzia 302.0

Dopracovaná podpora alternatívnych poskódov pre rôzne terminály.

Zakázaná minimalizácia okna na kase.

Úprava prekladu

gallery/q4u_logo2